Επισκευή iPad mini

Το avservice αναλαμβάνει την επισκευη του ipad mini σας. Μπορούμε να επισκευάσουμε βλάβες που έχουν προκληθεί στην μητρική πλακέτα του iPad Mini συμπεριλαμβανομένου βλάβης από νερό ή κάποιο άλλο υγρό.

Οι παρακάτω τιμές είναι ενδεικτικές και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνει πρώτα έλεγχος της συσκευής και μετά θα ενημερωθεί ο πελάτης για το ακριβές κοστολόγιο της επισκευής.

Showing all 8 results