Επισκευή iPad 3

Το avservice αναλαμβάνει την επισκευη iPad 3 από κάθε βλάβη. Έχουμε δει και έχουμε επισκευάσει σχεδόν οποιαδήποτε βλάβη μπορεί να προκύψει και έχουμε αντικαταστήσει οποιοδήποτε σπασμένο μέρος του iPad 3.

Οι παρακάτω τιμές είναι ενδεικτικές και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνει πρώτα έλεγχος της συσκευής και μετά θα ενημερωθεί ο πελάτης για το ακριβές κοστολόγιο της επισκευής.

Showing all 12 results