Αντικατάσταση Οθόνης Laptop 17» – 18»

Αν η συσκευή σας δεν έχει εικόνα ή η οθόνη έχει σπάσει μπορούμε να δούμε την συσκευή σας και να σας δώσουμε την οικονομικότερη δυνατή λύση για την αντικατάσταση της.